chitotech | کیتو-زورب
کیتو زورب

کیتو زورب

توصیف: 

کیتوزورب پانسمان اولیه زیست فعال تهیه شده از بیومواد طبیعی و زغال فعال با درجه پزشکی می باشد، که بوی بد زخم را که در اثر عفونت ایجاد می شود از بین میبرد.

ماده موثره: کربن فعال+ N-acetyl – D- Glucosamine


ویژگی و مزایا:

  • تسریع ترمیم زخم
  • غیرسمی و غیر حساسیت زا
  • قدرت جذب بسیار بالا و غیرچسبنده
  • جاذب بوی بد و عفونت زخم

 

موارد استفاده:

  • مناسب کلیه زخم های عفونی

 

روش استفاده:

 

 1- زخم را با محلول سیلوسپت ضدعفونی کرده و از خشک کردن آن خودداری نمایید.

  

 2-کیتوزورب را در محلول نرمال سالین به مدت 2-1 دقیقه قرار دهید،سپس آنرا روی مکان موردنظر قرار داده،سطح زخم را با کیتوابزوربنت بپوشانید. سپس آن را با کیتوترانس ثابت نمایید.

 

کد محصول

نام محصول

سایز محصول

تعداد واحد در جعبه

01155080

کیتوزورب

cm 8×5

12

 

 


Chitotech All Rights Reserved ©