chitotech | کیتوترانس
کیتوترانس

کیتوترانس

 توصیف:
کیتوترانس یک چسب محافظ ضدآب شفاف است.


ویژگی و مزایا:

  • غیرحساسیت زا
  • توانایی عبوردهی گازها و بخار آب
  • نفوذناپذیر در مقابل عبور باکتری
  • امکان استحمام با این پانسمان

موارد استفاده:

پوشش اولیه یا ثانویه جهت انواع:

  • زخم های خشک
  • زخم های با ترشح متوسط
  • کلیه برش های جراحی


روش استفاده:

 

 1- محل زخم را با سیلوسپت ضدعفونی کنید و اطراف آن را خشک نمایید.در صورت نیاز  یکی از پانسمان های بیولوژیک کیتوتک را برروی زخم بگذارید.

 

 2-یک طرف کاغذ روغنی کیتوترانس را بردارید.

 

 3-آن را برروی زخم قرار دهید و سپس چسب طرف دیگر را بردارید.

 

4-در نهایت دو کاغذ کنگره دار روی چسب را جدا کنید و با دست مالش دهید.

 

 

کد محصول

نام محصول

سایز محصول( cm)

تعداد واحد در جعبه

0415100120

 

کیتو ترانس 

 

10×12

50

0415100160

10×16

50

0415140160

14×16

50

 

 


Chitotech All Rights Reserved ©