chitotech | باند-جنگی
باند جنگی

باند جنگی

توصیف:

باند جنگی یک محصول بند آورنده خونریزی با کارایی بالاست بطوریکه در آن 5 مکانیسم در یک باند طراحی گردیده است.1. پد بند آورنده خونریزی 2.پد فوق جاذب 3.گیره مخصوص جهت اعمال فشار مستقیم در مکان خونریزی 4. قلاب نگهدارنده باند در محل 5. باندکشی.

 

ماده موثره:سلولز اکسید شده بازیافتی +پد فوق جاذب

 

 ویژگی و مزایا:

  • طراحی ویژه برای بندآوردن خونریزی های شدید
  • قابل استفاده در تمام بدن
  • استریل
  • قابل استفاده توسط خود شخص مصدوم بدون نیاز به کمک

 

موارد استفاده:

کمک های اولیه مخصوص جراحات وسیع تروماتیک :

  • اورژانس
  • نیروهای نظامی
  • حوادث جاده ای

 

روش استفاده:

 1-پد فوق جاذب بندآورنده خونریزی را بر روی مکان خونریزی قرار دهید.

 2-باند کشی را بر روی محل خونریزی پیچیده،سپس آن را از شیار باز گیره رد کنید.

 

 3- در حالی که باند درون گیره است،آنرا  در جهت مخالف برگردانده و به طور کامل دور محل موردنظر بسته شود.

4- دو سر قلاب انتهای باند را به لبه های باند پیچیده شده متصل کنید تا فیکس شود.

 

کد محصول

نام محصول

سایز محصول(cm)

تعداد واحد در جعبه

05181502000

باند جنگی

15×200

40

 


Chitotech All Rights Reserved ©