chitotech | پانسمان-های-ثانویه-کیتوتک

پانسمان های ثانویه کیتوتک

 پانسمان های ثانویه کیتوتک برای ثابت کردن پانسمان های اولیه در محل استفاده می شوند.این پانسمان ها مکمل پانسمان های بیولوژیک ترمیم زخم بوده و به دو دسته جاذب ها و و چسب های محافظ تقسیم می شوند.

ترانس آی.وی

چسب شفاف که در محل تزریق و ورود کانولا یا کاتتر دارای یک پد مخصوص می باشد ....

ادامه مطلب

چسب بخیه (کیتو استریپ)

چسب بخیه باریک که برای بستن زخم ها و بریدگی های جزئی استفاده می شود....

ادامه مطلب

کیتو فیکس

چسب ضد حساسیت حصیری رولی شکل....

ادامه مطلب

کیتوابزوربنت

پانسمان پلی اکریلات، فوق جاذب و غیر چسبنده به سطح زخم....

ادامه مطلب

کیتوپد

پانسمان دوطرفه میکروفیبری جاذب...

ادامه مطلب

کیتوپور

پانسمان ثانویه ی حصیری که دارای پد جاذب و غیرچسبنده به سطح زخم می باشد....

ادامه مطلب

کیتوترانس

کیتوترانس یک چسب محافظ ضدآب شفاف است....

ادامه مطلب

کیتوترانس پد

پانسمان ثانویه چسب دار، ضد آب دارای پد غیر چسبنده جاذب....

ادامه مطلب


Chitotech All Rights Reserved ©