chitotech | جعبه-های-کمک-های-اولیه

جعبه های کمک های اولیه

جعبه کمک های اولیه پیشرفته

مناسب جهت پانسمان اولیه انواع زخم ها در حوادث غیر مترقبه، شامل هموگاز، محلول سیلوسپت، ژل کیتوهیل، و کتابچه راهنما....

ادامه مطلب

جعبه کمک های اولیه خودرو

مناسب جهت بررسی شرایط عمومی بیمار) دماسنج - آبسلانگ( و پانسمان انواع زخم ها در حوادث غیر مترقبه،شامل ژل کیتوهیل، محلول سیلوسپت و باند و گاز مورد نیاز جهت انجام ...

ادامه مطلب

ست پانسمان

ست پانسمان جهت پانسمان انواع زخم ها و برش های جراحی ,حاوی گالی پات،گاز،پنبه توپکی ،پنس و کتابچه راهنما....

ادامه مطلب

کیت پانسمان عمومی

جهت پانسمان انواع زخم، حاوی کلیه پانسمانهای ضروری مورد نیاز و کتابچه راهنما....

ادامه مطلب

کیف کمک های اولیه همراه

مناسب جهت پانسمان جراحات سطحی، شامل هموگاز)گاز بندآورنده خونریزی(، کیتوهیل )ژل ترمیم کننده زخم(، سپتی پد)ضد عفونی کننده( ، کتابچه راهنما....

ادامه مطلب


Chitotech All Rights Reserved ©